Týden čtení dětem v České republice  01.- 07.10. 2020

Letošní jubilejní 10. ročník byl ovlivněn covidovou situací, což znemožnilo realizaci akce přímou účastí předčitatelů z řad rodičů, prarodičů nebo žáků ZŠ. Pro udržení této tradice jsme tedy 

k předčítání zapojili provozní zaměstnance MŠ, kolegyně z jiných tříd či asistenty pedagoga. 

Poděkování patří i rodičům, kteří věnovali či zapůjčili knihy. 

Na jednotlivých třídách jsme pak nabízeli činnosti zaměřené k tomuto tématu v centru aktivit KNIHY A PÍSMENA. Děti se měly možnost seznamovat s různými druhy knížek a zacházení s nimi, knihy si prohlížely a vedly rozhovory. Příběhy a pohádky, které děti poslouchaly poté vyprávěly či výtvarně ztvárňovaly. Předškoláci ze Sluníček (t. č. v ZŠ České mládeže) využili možnosti návštěvy knihovny na Klíši. K četbě před spaním si děti vybíraly příběhy z knih, které přinesly z domova. 

Smyslem této akce je podpora vztahu ke knihám i čtení. Děti se učí vyhledávat a orientovat se v informacích, aby byly v budoucnu schopné samostatného vzdělávání. Je podporována jejich informační (v tomto případě čtenářská) gramotnost. 

Děkujeme rodičům a prarodičům, kteří byli ochotni zapojit se aktivně předčítání dětem.

Budeme se těšit na setkávání, až situace dovolí. 

Odkaz na písničku k tématu:  https://youtu.be/RSKWUBrHyy4

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová