Od září 2017 se naše MŠ zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem. 

Každoročně, první týden v červnu, probíhá celostátní akce “Týden čtení dětem v ČR”. 

Díky spolupráci MŠ se ZŠ chodí předčítat dětem žáci ze ZŠ Palachova a České mládeže. Rovněž nám chodí předčítat např. hasič, praktikant SPgŠ, rodiče a prarodiče dětí MŠ. 

V tomto týdnu realizujeme v MŠ slavnostní setkání s “předčitateli”. Tímto aktem chceme vyjádřit poděkování všem, kteří se aktivně zapojují i do projektu naší MŠ “Pojďte nám číst do školky” a tím pomáhají vytvářet vztah k četbě a propagují povědomí o prospěšnosti předčítání dětem. Tato aktivita se stala nedílnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu. 

Letošní jubilejní 10. ročník je ovlivněn covidovou situací. V souvislosti s novými opatřeními vlády jsme vás informovali o nových pravidlech chování v MŠ, což bohužel ovlivní i realizaci této akce. Červnový termín byl nahrazen náhradním termínem (1. – 7. 10.) a věřili jsme, že budeme moci naplno využít spolupráce a ochoty všech, kteří přislíbili účast k předčítání. Pro udržení této tradice využijeme tedy např. předčítání provozních zaměstnanců MŠ či asistentů pedagoga. 

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová