Milí rodiče
v souvislosti s novým mimořádným opatřením vlády bych vás touto cestou ráda informovala o nových pravidlech chování v naší mateřské škole.

Od čtvrtka 10. 9. 2020 Vám smíme umožnit vstup do šaten mateřské školy pouze v rouškách a jsme povinny dbát na dodržování minimálních rozestupů > 2m.
Zároveň vás prosím, aby jste si v zájmu ochrany vašeho zdraví, zdraví vašich dětí i zdraví nás zaměstnanců, důkladně dezinfikovali ruce.

Zítřejší Rodičovská kavárna se bohužel tímto ruší a bude přesunuta až na dobu, kdy nás všechny nebudou ve vzájemné komunikaci omezovat roušky.

Zmiňovaná opatření platí do odvolání.

V případě jakékoli změny vás budu informovat prostřednictvím webu a informačních plakátů u vstupu do mateřské školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Ivana Španielová