Program:

 “NÁŠ DEN V MŠ” – informace o výchovně vzdělávacím programu Začít spolu, praktické ukázky práce v centrech aktivit. 

Opět bude připraveno malé pohoštění. Rozšíření nabídky vašimi pochutinami vítáno. 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA ROK 2019/20

OHLÉDNUTÍ ZA RODIČOVSKÝMI KAVÁRNAMI ve školním roce 2018/19

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová