Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Proběhne dne 15.06. 2022 v době 8 – 12 hod. a 13 – 15 hod. v ředitelně MŠ. 

S sebou je nutné donést:

– náležitě vyplněnou a podepsanou žádost, 

– identifikační doklady dítěte i zákonného zástupce, 

– průkaz zdravotní pojišťovny,

– potvrzení praktického lékaře o řádném očkování.

 

Tlumočník je zajištěn.

Mgr. Ivana Španielová, ředitelka