24. 9. 2019 proběhla RODIČOVSKÁ KAVÁRNA určená především pro rodiče předškoláků, kteří měli zájem zařadit své dítě do vzdělávacího programu s využitím METODY DOBRÉHO STARTU (MDS) 

Rodiče se formou workshopu seznámili s MDS. Jde o propracovanou metodu, která je zaměřena na rozvoj a stimulaci jednotlivých oblastí vývoje tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do ŽŠ. Poté byli rodiče seznámeni s organizací práce s dětmi a na základě získaných informací proběhlo přihlašování dětí do skupiny. 

V průběhu školního roku proběhnou 2 ukázkové hodiny – 16. 1. 2020, 26. 5. 2020, jejímž cílem je: 

• praktická ukázka práce dětí 

• poskytování metodických rad, podnětů a inspirací k posilování oslabených funkcí ve vývoji potřebných pro úspěšné zvládání nároků ZŠ 

• nabídka setkání rodičů a dětí s využitím MDS se zaměřením na společně prožité zážitky, které pomáhají rozvíjet osobnost dětí i rodičů a tvoří pevné vztahy mezi rodiči a dětmi 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová