Vzhledem k značnému zdražování, jsme nuceni zdražit ceny za stravné.

Od 01.09. 2022 cena za stravné bude činit 50,- Kč/den.

Přesnídávka 11,- Kč

Oběd 29,- Kč

Svačina 10,- Kč

Děti s odkladem školní docházky cena za stravné 55,- Kč/den.

Přesnídávka 13,- Kč

Oběd 31,- Kč

Svačina 11,- Kč

Děkujeme za pochopení

Mgr. Ivana Španielová, ředitelka