Zápis nových dětí proběhne v době 

od 8.oo h – 12.oo h a od 13.oo h – 15.oo h.

ve dnech 14. a 15. května 2019

Přijímáme děti, které dovrší 3 let nejpozdeji k 31. srpnu 2019. Mladší děti lze přijmout v průběhu školního roku, pokud je volné místo a pokud již dovršily tří let.

Přijímací řízení

má celkem 3 fáze jejichž podrobný popis naleznete zde.

Před vlastním zápisem, tj. před tím, než nás případně i s dítětem v naší škole navštívíte, je potřeba mít elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a to následujícím způsobem.

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost přijímacího řízení do mateřských škol a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní zatížení ředitelek škol a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Systém vám umožní vytvořit Žádost, bez nutnosti fyzicky navštívit vybranou mateřskou školu v I. fázi a dále pak průběžně získávat informace o průběhu přijímacího řízení.

Jak postupovat při elektronickém vydávání žádosti ?

Od 14.4.2019 můžete následujícím postupem získat Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 1. Navštivte úvodní stránku http://zapisms.usti-nad-labem.cz
 2. Zadejte číslo pojištěnce svého dítěte (popřípadě, jméno a heslo v případě, že jste cizinec) a stiskněte tlačítko [pokračovat].
 3. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí a opatřen nápovědou.
 4. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „karty dítěte“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 5. Po stisku tlačítka [upravit přihlášku] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

Co dělat s vytištěnou Žádostí ?

 1. Vytiskněte si počet žádostí shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.
 2. Každou žádost si nechte potvrdit od lékaře vašeho dítěte.
 3. Vyčkejte do období, kdy začne sběr žádostí o přijetí v naší škole – 14. a 15. 5. 2019.

Co si vzít sebou do MŠ ?

Odpovědnému pracovníkovi, tj. ředitelce nebo zástupkyni ředitelky školy je třeba předložit:

 1. vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
 2. rodný list dítěte,
 3. svůj občanský průkaz,
 4. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

Je možné vydat žádost jinak, než elektronicky ?

Pokud nezvládnete vlastními silami vygenerovat elektronickou žádost dle bodů 1.-5. výše, jsme připraveny Vám s tímto pomoci.
Pouze je potřeba se předem domluvit, kdy nás naštívíte – a to na tel. čísle 731 448 099.

Poslední termín, kdy Vám s tím můžeme pomoci, je 13.5.2019.

Stejně tak Vám mohou být nápomocni na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru městských organizací a školství

Velká Hradební 8, 2. patro, vpravo, kancelář č. 215.