Ve středu 30. ledna 2019 navštívili předškoláci ze Sluníček a Koťátek třídy 1.A a 1.B.

Rozdělili se do dvou skupinek. V 1. A. probíhala hodina matematiky. Předškoláci zasedli do lavic a nejprve vše sledovali, potom se zapojili do vyučování. Počítali jablíčka, přiřazovali karty s čísly, pracovali u interaktivní tabule, společně se školáky trénovali psaní číslic křídou na tabuli. V 1. B. probíhala hodina prvouky. Povídali si o lidském těle, smyslech, čichem poznávali co je v kelímku, skládali obrázek lidského těla. Hry a činnosti se předškolákům velmi líbily. Nahlédnutí do prvních tříd jsou velice důležitá, neboť pomáhají dětem postupně se seznámit s prostředím a atmosférou školy. Děkujeme za tuto možnost.

Zpracovala: Dlouhá Jana