Návštěvy Severočeské vědecké knihovny (pobočka Klíše) se staly součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jsou určena pro předškolní děti. 

Každá třída dochází jednotlivě, pro plné věnování se dětem v prostředí knihovny. Děti se dozvědí, jak se do knihovny přihlásit a seznámí se s uspořádáním knih. 

Pro děti je program uzpůsoben tak, aby všemu porozuměly, uměly se v knihovně správně chovat a věděly, jak zacházet s knihami. Dále paní knihovnice přečte vybranou knihu, pro tento školní rok o „Nenažrané koze“ a poté dětem dává otázky. Dále pokládá hádanky, vyhledávají si „své“písmenko na cedulkách a představí si typy knih (leporelo, dětské knihy, 3D, encyklopedie, největší a nejmenší kniha v knihovně). 

Na závěr akce si děti prohlíží knížky a vyberou si, která je zaujala nejvíce. 

Smyslem této aktivity je podpora vztahu ke knihám i čtení. Knihovna je prostředí nejen k půjčování knih, ale i místem k setkávání a trávení volného času.

Vypracovala: Barbora Stejskalová