Od pondělí 16. března do odvolání budou uzavřeny všechny mateřské školy a jesle zřizované městem Ústí nad Labem

s výjimkou MŠ Větrná,

která bude otevřena výlučně pro děti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. a Zdravotní záchranné služby ÚK, p. o.

 

Rodiče, kteří jsou zaměstnanci Krajské zdravotní, a.s. a Zdravotní záchranné služby ÚK, p. o. mají možnosti využít pro umístění jejich dítěte MŠ Větrnou. Provozní doba MŠ Větrné je od 6.00 hodin do 17. 00 hodin. Děti se budou scházet v pavilónu „A“ (z ulice Glennova), zvonit na třídu „Berušky“. Ujmou se jich učitelky, předají potřebné informace i v tištěné podobě, zodpoví dotazy.