Informace pro rodiče

Na pobyt v přírodě odjíždějí všechny děti, jejichž rodiče odevzdali Závaznou přihlášku. Máme volná místa, je možné se přihlásit do informativní schůzky 5. 4. 2018. Přihlášky si vyzvedněte u paní učitelek ve třídě. Zveme Vás na informativní schůzku před odjezdem na pobyt v přírodě, která se bude konat dne 05. 04. 2018 od 15:30 ve třídě Sovičky.

U paní učitelek ve třídě si vyzvedněte:

  1. tiskopis – Potvrzení o způsobilosti (potvrdí dětský lékař)
  2. tiskopis – Prohlášení zákonných zástupců (tzv. bezinfekčnost)

Pokyny k odjezdu a pobytu v přírodě – jsou součástí časopisu „Ovečka“