Úplata za předškolní vzdělávání na Školní rok 2022/2023 je stanovena na 943,-Kč měsíčně, bez ohledu na počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.

Děti v povinném předškolním vzdělávání úplatu nehradí.

Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání způsobily zvýšené neinvestiční náklady v loňském roce. Úplatu ředitelka MŠ stanovuje dle určených pravidel vymezených v právním předpise (vyhláška. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění).

Podrobnější informace najdete na webu školy ÚŘEDNÍ DESKA – POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE – Směrnice k výši úplaty za předškolní vzdělávání

Mgr. Ivana Španielová, ředitelka