KDY: 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy BERUŠKY a KOŤÁTKA se bude konat dne 23. 8. 2022. 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy SLUNÍČKA a SOVIČKY se bude konat dne 24. 8. 2022. 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy KRTEČCI se bude konat dne 25. 8. 2022. 

ČAS: 

Od 16:30 hodin, cca. 1,5 hodiny 

KDE: 

Na jednotlivých třídách (sledujte ukazatele na dveřích u vstupů do budovy) 

PROGRAM: 

Na schůzkách budete seznámeni se Školním řádem, průběhem vzdělávání a organizací aktivit ve školním roce 2022/2023 

ÚČASTNÍCI: 

Rodiče, vedení školy, třídní učitelky, asistentky 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY NA SCHŮZKY PŘIŠLI BEZ DĚTÍ. 

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost ke všem zúčastněným. 

15.08. 2022

Zpracovala: Alena Melicharová