Dne 29. srpna (středa) od 17 hodin Vás všechny zveme na třídní schůzku.

Na schůzce je nutné projednat administrativní záležitosti, povinnou školní docházku a její pravidla, stravování, platby apod. Na třídní schůzce dostanete všechny nutné informace k chodu a organizaci školy, tudíž doporučujeme se účastnit.

Zahájení třídní schůzky bude ve třídě Sluníček s ředitelkou školy, poté se všichni rozejdeme do tříd, kde dostanete informace od třídních učitelek k chodu třídy..

Cca trvání schůzky plánujeme na 1 – 2 hodiny.

Dostavte se bez dětí.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

Zápis naleznete zde…