Ve dnech 14.3-15.3.2019 proběhlo školení pedagogů v naší mateřské škole.

Tématem bylo seznámení s metodou Hejného. Pedagogové měli možnost si prakticky vyzkoušet, jak vytvářet prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte například pomocí různých druhů manipulativních aktivit. 

Našim cílem je rozvíjet u dětí předmatematickou gramotnost, neboť tak je dítě více motivováno pro intelektuální práci, která ho ve škole čeká. Je vybaveno bohatší zkušeností s číslem v jeho různých podobách, má dobře ukotvené počáteční představy o geometrických pojmech, disponuje věku přiměřeným funkčním slovníkem, dokáže uvažovat o vztazích mezi věcmi a učí se tyto vztahy pojmenovávat.

Zpracovala: Bábelová Dana