Vážení rodiče.

V naší mateřské škole jsou děti ve všech třídách a ve věku od 3 do 7 let.
Nové děti zařazujeme do stávajících tříd na volná místa po dětech, které odešly do základní školy, tak aby byl kolektiv třídy efektivní a přirozený.
Přihlížíme k následujícím skutečnostem:
– požadavky rodičů, které jsou vznesené u zápisu
– pokud jsou již starší sourozenci v určité třídě
– děti se speciálními potřebami, které zařazujeme do třídy se speciálním pedagogem
– k celkové skladbě stávající třídy
– k počtu děvčat a chlapců ve stávající třídě
Mgr. Ivana Španielová, ředitelka