13. 02. 2020 proběhla v rámci RODIČOVSKÉ KAVÁRNY přednáška na téma “Budeme mít prvňáčka”. 

Na úvod jsme udělali aktivitu, kterou realizujeme s dětmi, tzv. “Komunitní kruh” na téma “Jaká jsou má očekávání z dnešní kavárny?” 

Rodiče byli seznámeni s tím, jaké dovednosti by mělo předškolní dítě zvládat před nástupem 

do školy. Formou tzv. inspiromatu byly rodičům předvedeny praktické ukázky k rozvoji a upevňování dovedností v dílčích oblastech vývoje, které do značné míry ovlivňují úspěšný start 

v 1. třídě. Povídali jsme si i o možných úskalích předčasného zaškolení či o možném odkladu školní zralosti. 

Děkuji všem, kteří si udělali čas a měli chuť dozvědět se něco nového. Podle reakcí snad byla očekávání naplněna. 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová