22. 10. 2019 od 17 hodin zveme na další společné setkání v rámci Rodičovské kavárny. 

PROGRAM: 

1. “Čteme dětem a o dětech” – povídání o rozvíjení předčtenářské gramotnosti v MŠ 

2. Inkluzivní vzdělávání – informace o společném způsobu vzdělávání 

Zodpovídá: Bc. Blanka Kapounová