Vážení rodiče,

ve spolupráci se společností Prima Vizus, o. p. s., která se v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ zaměřuje na preventivní vyšetření zraku předškolních dětí, Vám nabízíme

PREVENTIVNÍ  SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

Screening zraku předškolních dětí se provádí v pravidelných ročních intervalech pomocí speciálního diagnostického přístroje, který umožňuje rychlé stanovení hodnota refrakční (dioptrické) oční vady dítěte. Samotné vyšetření děti nijak nezatěžuje, trvá krátce a je zcela bezpečné. Dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí v jemu dobře známém prostředí mateřské školy. Všichni rodiče obdrží potvrzení o vyšetření s naměřenými hodnotami a štítek do zdravotnického průkazu dítěte, jehož prostřednictvím je informace o screeningu zraku rovněž předána dětskému lékaři

Cílem projektu je upozornit na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí již od jejich raného věku. 

Vyšetření proběhne v mateřské škole, v dopoledních hodinách, v termínu domluveném telefonicky s manažerkou nebo koordinátorkou projektu.

Letáček s informacemi o tomto vyšetření dostane každé dítě na svoji značku v šatně.

Zájemci o preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální  diagnostické videokamery se nahlásí p. uč. ve třídě do čtvrtka 27. 09. 2018

Částku za vyšetření, tj. 150,- Kč, zaplatíte v kanceláři u vedoucí školní jídelny v den, kdy bude provedeno screeningové vyšetření zraku dětí.