Vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix se pro přihlášené děti uskuteční v mateřské škole ve čtvrtek 17. 10. 2019 v dopoledních hodinách. 

Částku za vyšetření, tj. 150,- Kč, zaplatíte v kanceláři u vedoucí školní jídelny v den, kdy bude provedeno screeningové vyšetření zraku dětí. 

Zpracovala: M. Kejdanová