Screening zraku předškolních dětí se provádí v pravidelných ročních intervalech pomocí speciálního diagnostického přístroje, který umožňuje rychlé stanovení hodnoty refrakční (dioptrické) oční vady dítěte. Samotné vyšetření děti nijak nezatěžuje, trvá krátce a je zcela bezpečné. Dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí v jemu dobře známém prostředí mateřské školy. Všichni rodiče obdrží potvrzení o vyšetření s naměřenými hodnotami a štítek do zdravotnického průkazu dítěte, jehož prostřednictvím je informace o screeningu zraku rovněž předána dětskému lékaři 

KDY: proběhne v mateřské škole v termínu domluveném telefonicky s manažerkou nebo 

koordinátorkou projektu 

KDE: mateřská škola, třída Koťátka 

ČAS: v dopoledních hodinách 

PROČ: v předškolním věku je velmi významné screeningové vyšetření provádět opakovaně 

každý rok, kdy u včasného záchytu je vysoká šance na úplnou korekci zjištěné 

dioptrické vady a eliminaci případných komplikací, jako je tupozrakost, problémy se 

čtením a psaním, zhoršené prostorové vnímání nebo zvýšené riziko výskytu úrazů u dětí. 

ÚČASTNÍCI: přihlášené děti z mateřské školy, pedagogové, asistenti, odborný 

zdravotnický pracovník 

POŘADATELÉ: mateřská škola, nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o. p. s. 

PROGRAM: bezkontaktní vyšetření zraku videokamerou, přístrojem PlusoptiX 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: přečíst si letáček, k dispozici na značce každého dítěte 

CO DÁME K DISPOZICI: letáček s informacemi o tomto vyšetření 

Zájemci o preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální 

diagnostické videokamery se nahlásí p. uč. ve třídě do pátku 27. 09. 2019 

Částku za vyšetření, tj. 150,- Kč, zaplatíte v kanceláři u vedoucí školní 

jídelny v den, kdy bude provedeno screeningové vyšetření zraku dětí. 

Zpracovala: M. Kejdanová