POBYT V PŘÍRODĚ – ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU

08. 04. 2019 – 12. 04. 2019 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

Cena pobytu (včetně dopravy): cca 2 400,- Kč 

(začínáme, končíme obědem, platba za 4 noci), při odjezdu 20 dětí. 

Je zde i možnost výjezdu až 30 dětí. V případě menšího počtu přihlášených dětí než 20 se na pobyt v přírodě nepojede. Z důvodu zjištění, zda je o pobyt v přírodě zájem a jestli se výjezd uskuteční, Vás, žádáme o sdělení informace p. uč. ve třídě o účasti vašeho dítěte (do pátku 25. 01. 2019). 

V případě výskytu infekční choroby v mateřské škole budou moci odjet na pobyt v přírodě pouze děti, které nemoc prodělaly nebo jsou proti ní očkovány. Pedagogové nejsou kompetentní k podávání jakýchkoliv medikamentů dětem. Na ozdravný pobyt odjíždějí děti bez problémů s nočním pomočováním, nočním vysazováním. 

Pobyt v přírodě proplácí dětem některé zdravotní pojišťovny, informujte se u pojišťovny dítěte, zda tomu tak je. 

Děkujeme za spolupráci 

Zpracovala: M. Kejdanová