Při drobném poranění nebo odřenině během pobytu v MŠ, budou děti i nadále ošetřovány standardním způsobem za použití antiseptického (desinfekčního) spraye, popřípadě náplasti. Pokud by u některého z dětí byla již dříve rodiči zjištěna alergie nebo by rodič nesouhlasil s uvedeným způsobem ošetření, je nutné tuto informaci nahlásit třídním učitelkám a následně zapsat do karty dítěte. 

Děkujeme za spolupráci.                                         

Zpracovala: Dlouhá Jana