Jedním z důležitých úkolů mateřské školy je připravit děti na plynulý vstup do první třídy
a zabezpečit jim úspěšný přechod do základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy v této oblasti by mělo vést k tomu, aby dětem pomohlo se na tento důležitý úsek jejich života přichystat. V mateřské škole si děti upevňují návyky potřebné pro budoucí život v základní škole, učí se samostatnosti, schopnosti co nejlépe vyhodnotit situaci a rozhodnout se a za svá rozhodnutí nést odpovědnost.

Prostředí základní školy se snažíme dětem přiblížit vhodnými aktivitami, aby se postupně seznámily s atmosférou a klimatem školy. Navštěvujeme „bývalé“ kamarády, můžeme nahlédnout do vyučovací hodiny a společně si zazpívat, zahrát hry, zasportovat v tělocvičně nebo na školním hřišti, vytvořit si výrobek v keramické dílně, prohlédnout si družinu, knihovnu…Snažíme se u každého dítěte podporovat a rozvíjet základní dovednosti a činnosti, které upotřebí v dalším životě.