Děti si v průběhu celého týdne povídají o přicházejícím jaru. Učí se poznávat přírodniny, sázet květiny a tvořit si různé výrobky k tématu. Koncem týdne se všechny děti schází na jedné ze tříd, kde si společně užívají kytičkový karneval. Děti si při této akci vezmou na určitou třídu výrobek (čelenku, náramky, řetízky), které má celá třída vč. paní učitelky. Třídy plní úkoly, které si pro ně třída, která akci koná, připravila. Společně si poté zatančíme a užijeme si příjemný den.