Návštěvy Severočeské vědecké knihovny (pobočka Klíše) se staly součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je určena pro předškolní děti. Každá třída knihovnu navštíví 2x v roce. Návštěvy jsou realizovány za účelem seznámení se s prostředím knihovny a s možnostmi jejího využití. Děti se dozvědí, jak se do knihovny přihlásit, seznámí se se způsobem uspořádání knih. Pro děti je program uzpůsoben tak, aby všemu porozuměly, uměly se v knihovně správně chovat a věděly, jak zacházet s knihami. 

Smyslem této aktivity je podpora vztahu ke knihám i čtení. Děti se učí vyhledávat a orientovat se v informacích, aby byly v budoucnu schopné samostatného vzdělávání. Je podporována jejich informační (v tomto případě čtenářská) gramotnost. 

Knihovna je prostředí nejen k půjčování knih, ale i místem k setkávání a trávení volného času. 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová