Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. A proto jsme se zapojili do akce “JSEMLASKAVEC”, každá třída po svém. Třída Sovičky se rozhodla poohlédnout po okolí kolem školy a pomoci přírodě. Třída Berušky upekla bábovku, buchtu a namalovala obrázky pro místní hasiče. Poděkování za jejich práci jsme jim předali osobně. Hasiči dětem ukázali ve venkovních prostorách hasičské auto a nechybělo ani spuštění sirény. Třída Koťátka nakreslila a zarámovala obrázky pro pozitivní náladu do Domovů pro seniory. Třída Sluníčka se rozhodla pomoci útulku na Severní terase, momentálně shromažďují veškeré věci, které jsou potřeba, jako jsou deky, konzervy, granule a jiné. Předání zrealizují, až to bude situace dovolovat. Akce jsme se zúčastnili již druhým rokem a budeme v této aktivitě pokračovat i nadále.

 

Naše mateřská škola se také zapojila do projektu, který pořádá Severočeská vědecká knihovna na podporu lidi v domovech seniorů. Děti nakreslily seniorům obrázky s krátkým vzkazem, které jsme odeslali e-mailem. Obrázky budou následně vytištěny a předány seniorům. Tento projekt je pokračování v Laskavci. Aktivity se dětem líbily.

Zpracovala: Barbora Stejskalová, Aneta Skořepová