KDY: 26. 3. 2020
KDE: jednotlivé třídy
PROČ: Záměrem této akce je spolupráce mateřské školy s rodinou, společné sdílení a nabídka možnosti ,,něco si společně vytvořit“ a odnést domů. Na jednotlivých třídách připravujeme společně s dětmi tvořivou dílnu. Námětů volíme několik, takže si každý může vybrat nebo se pochlubit vlastní tvorbou, rádi se inspirujeme.
ZAČÁTEK AKCE: 15.00hod – můžete přicházet a odcházet průběžně
KONEC AKCE: cca 17.00hod
ORGANIZUJÍ: třídní učitelky
Upřesňující informace o průběhu akce a potřebných pomůckách najdete na nástěnkách jednotlivých tříd.

Zpracovala: Bábelová Dana