Z důvodu nemoci pedagogických pracovníků a z toho vyplývající nemožnosti zajistit bezpečnost dětí při odchodu a pobytu v Plaveckém areálu na Klíši během aktivity seznamování s vodou se tato akce do odvolání ruší. Bereme na zřetel i stav kvality ovzduší, inverze. 

Děkujeme za pochopení 

Zpracovala: M. Kejdanová