Vážení rodiče, z jiných MŠ.

Naše MŠ bude otevřena od 25. 7.  – 5. 8.  a také od 22. 8. – 26. 8. 2022

V měsíci červenec zaplatíte úplatu v částce 154,-Kč
V měsíci srpen zaplatíte úplatu v částce 304,-Kč

Úplata je stanovena dle výpočtu s ohledem na počet dní uzavření provozu MŠ v daném měsíci a současně v souladu s právními předpisy.

Stravné na den činní celkem 44,- Kč
Pokud dítě bude odcházet po obědě tak je cena na den 36,-Kč

Pro dítě s odkladem školní docházky na den činní 49,-Kč
Pokud dítě bude odcházet po obědě tak je cena na den 40,-Kč

Všechny děti které budou přijaté k celodennímu vzdělávání, v případě odchodů po obědě, je nezbytné omlouvat písemnou formou, do 8 hodin a předat třídní učitelce.

Všechny poplatky tzn. úplatu i stravné je nutné zaplatit před nástupem prázdninové docházky, která bude stanovena na dobu určitou.

Zpracovala: ředitelka MŠ