JARNÍ PRÁZDNINY V ZŠ 

pondělí 03. 02. až pátek 07. 02. 2020 

Informujte prosím paní učitelky ve třídě, zda bude vaše dítě v tomto termínu docházet do mateřské školy. 

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním během školních prázdnin v ZŠ není vzdělávání povinné a není nutné děti omlouvat. 

V případě malého počtu dětí v těchto dnech bude provoz školy omezen na 1 – 3 třídy. 

Děkujeme za spolupráci

Zpracovala: Kejdanová Marcela