Vážení rodiče, 

chceme Vás informovat o probíhajícím jednání DDM ohledně možnosti zajištění příměstského tábora pro děti naší MŠ v termínu 7. 7. – 23. 7. 2021. 

V době od 26. 7. – 31. 8. 2021 by byla MŠ uzavřena i za běžného provozu a MŠ náhradní řešení nezajišťuje. 

Některé MŠ v Ústí n. L. o letních prázdninách přijímají děti i z jiných MŠ. Informacemi o termínech otevření ostatních MŠ budete mít k dispozici na nástěnkách tříd a na webových stránkách MŠ až obdržíme od zřizovatele. Umístění v náhradní MŠ si zajišťuje zákonný zástupce. 

Děkujeme za přízeň

Zpracovala: Melicharová Alena