Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vám krátce představila Sdružení rodičů a přátel dětí MŠ u plavecké haly. 

Sdružení je seskupení rodičů či zákonných zástupců dětí této MŠ, kteří podporují činnost školky, a slouží zejména ke vzájemnému setkávání dětí, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců školky formou společně organizovaných akcí. Sdružení funguje od roku 2008, kdy bylo založeno maminkami dětí z MŠ a od té doby se v této tradici snažíme pokračovat. 

Členství ve sdružení je dobrovolné a členem se automaticky stává každý rodič dítěte z MŠ, který zaplatí příspěvek ve výši 500,- Kč na daný školní rok. Pokud školku navštěvují sourozenci, u druhého (event. každého dalšího) dítěte je tento příspěvek stanoven ve výši 300,- Kč/rok. Tento příspěvek se obvykle hradí jednorázově, ale není problém ho rozdělit do dvou plateb po 250,- Kč, příp. dle dohody jakkoliv jinak. Číslo účtu pro zaslání příspěvku je 2500223314/2010 (FIO Banka). 

SRPDŠ tedy získává finanční prostředky jednak právě z příspěvků členů sdružení a jednak z výtěžků pořádaných akcí, kterými jsou: 

Vánoční jarmark (obvykle se koná poslední listopadový týden) – společně rozsvítíme vánoční strom, soutěží se o nejlepší vánoční cukroví, prodávají se vánoční výrobky dětí z MŠ a jejich rodičů či prarodičů. Výtěžek z prodeje výrobků putuje do fondu SRPDŠ, ze kterého je dále použit na financování potřeb školky, resp. dětí. 

Sponzorský běh (obvykle se koná v měsíci květnu) – probíhá na zahradě MŠ, kde děti běhají po vytyčené trase, snaží se uběhnout co nejvíce kol a rodiče za každé uběhnuté kolo věnují částku, kterou si sami předem určí. 

Další akce, které sdružení pořádá, jsou Svatomartinský lampionový průvod a společná návštěva ZOO. Před blížící se akcí přinášíme informace v tištěné podobě, informujeme na našem facebookovém profilu nebo prostřednictvím e-mailu. 

Dále se finančně podílíme na pravidelných i jednorázových akcích, jakými jsou např. oslavy narozenin dětí ve třídách, vánoční nadílka, plavání dětí, autobusová doprava na výlety, divadelní představení, přispíváme na oslavu dne dětí, na slavnostní rozloučení s předškoláky apod. 

Na závěr bych ráda vyzvala každého z vás, abyste se nebáli k nám přidat, neboť jaké si to uděláme, takové to budeme mít ! 

Uvítáme každou pomocnou ruku, nové nápady, podněty i připomínky. 

Možnosti, jak se s námi spojit jsou: 

Facebook: Sdružení rodičů MŠ U plavecké haly 

E-mail: srpsd.msklise@seznam.cz 

Za celý tým SRPDŠ se na spolupráci s Vámi těší 

T. Krylová 

předsedkyně sdružení