Tento den si děti mohou přinést svojí oblíbenou hračku do mateřské školy.
V Ranním kruhu svou hračku představí a mohou povyprávět ostatním, jak si s ní hrají a domluvit se na půjčování ostatním.

Narozeninové oslavy mají tradici a staly se součástí života dětí v naší mateřské škole.
Konají se 1x v měsíci, dopoledne, pro oslavence narozené v daném měsíci. Děti se učí empatii a společnému sdílení. Společně si užíváme spoustu legrace s balónky, padákem, bublifukem, tančíme, dáme si hobla, zapíváme narozeninovou písničku, nakreslíme oslavencům obrázek nebo vyrobíme přáníčko, gratulujeme a paní učitelky předají oslavenci malou pozornost. Pokud je pěkné počasí, slavíme na školní zahradě.

Vzkaz pro rodiče:
Prosíme, hračky do MŠ dávejte dětem bezpečné (bez drobných částí). Nedávejte hračky, které pořizují obrazový nebo zvukový záznam (GDPR).
K narozeninové oslavě používáme balónky, papírové ubrousky, kelímky, tácky. Pokud máte možnost, rádi uvítáme. Podrobné informace naleznete na nástěnkách tříd.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Zpracovala: Bábelová Dana
učitelka třídy Soviček