Vzhledem k velké variabilitě režimů stravování Vašich dětí, které nabízíme, vzrostla administrativa školní jídelny. Tudíž nám ji velmi usnadníte odevzdáním “Přihlášky ke stravování” do 9 hodin dne 30. 8.

Pouze tehdy budeme schopni vyhovět Vašim různým požadavkům v režimech stravování již v září ( tzn. před obědem, po obědě, celodenně).

Pokud nebude v tento termín “Přihláška ke stravování” odevzdaná, tak bude Vaše dítě zařazeno do standartního režimu celodenního stravování.
Změnit režim stravování, lze až na měsíc říjen “Přihláškou ke stravování” odevzdanou nejpozději do 25. září třídní učitelce.

Děkujeme za pochopení. Přejeme Vašim dětem pohodový a usměvavý vstup do mateřské školy.

Těšíme se na Vás.