V dopoledních hodinách od 9 – 11 hodin bude probíhat prohlídka školy. Případně můžeme prodiskutovat vaše dotazy. V odpoledních hodinách od 15 – 16 hodin si s vašimi dětmi můžete přijít pohrát. Případné dotazy vám zodpoví ředitelka školy a zástupkyně ředitelky. Ředitelka školy bude k dispozici na odpovídání dotazů od 15 – 16 hodin.

Těšíme se na vás.

Děkujeme za vaši návštěvu v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Mgr. Ivana Španielová