S ohledem na distanční vzdělávání máte možnost, krom podnětů, rad a úkolů od vašich třídních učitelek, nahlédnout do dokumentu s názvem PŘÍLOHA ŠVP – PLÁN PRO PŘEDŠKOLÁKY, který naleznete na webových stránkách (Úřední deska). Dokument obsahuje informace, jak pracovat nejen s předškolákem.

Při využití jakéhokoliv způsobu distančního vzdělávání musíme mít stále na paměti principy předškolního vzdělávání. To znamená dítě nepřetěžovat ani nepodceňovat, zabývat se jeho celkovým rozvojem – posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu, a využívat ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro ně obtížnější. Nabízet dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí.

Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. Povídejme si s dítětem, vyprávějme si. Každý den si najděme chvíli na čtení. Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně. Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto). Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu. Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

K námětům, které jste od třídních učitelek obdrželi a někteří ještě obdržíte, Vám můžeme prozatím doporučit tyto odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

Děkujeme Vám za spolupráci a buďme ve spojení

Zdroj: www.npicr.cz

Zpracovala: Melicharová Alena, Bábelová Dana