CO ČEKÁ NAŠÍ ZAHRADU

Od dubna máme v úmyslu zvelebit naší přední zahradu.

–          pískoviště pro děti ve venkovní třídě před budovou
–          zrušenou přístupovou cestu, což obnáší i zavést zeminou. Tento prostor chceme v další fázi realizace ve spolupráci s Odborem pro životní prostředí, osázet vhodnými keři a tím se více oddělit od sousední budovy.
–          renovovat a zkrášlit zahradu v místech přímo u budovy školy – např. vyrobit velké dřevěné truhlíky a osázet je kytičkami.
–          dále je nutné dořešit smrk, který je sice zcela zdravý, ale jeho náklon již nebudí pocit bezpečí na naší zahradě.
–          musíme opravit naší pergolu na zadní zahradě, která zcela přišla o svá záda
–          domeček pro uchování dřeva se musí zlikvidovat, již uhnívají jeho nohy
–          lavičky v našem altánu se musí zcela zrenovovat.

Všechny naše uvedené plány si vyžádají nemalé finanční prostředky, a proto budou realizovány dle našich možností. V prostoru kde je umístěna venkovní třída s pískovištěm nelze zabudovávat žádné hrací prvky, které se musí ukotvovat do potřebné hloubky. Touto částí zahrady vede hodně potrubí a kabelů, které by mohly být poškozeny. Tato zahrada může být doplněna pouze povrchovými zahradními prvky.

NA CO SE MŮŽE TĚŠIT BUDOVA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vchody do mateřské školy chceme opravit tak, aby byly bezpečné. Nové rohože již byly vyměněny
a povrch vstupů budeme opravovat. Také chybějící zábradlí u schodů bude nové. Vstupy a vestibuly chceme okrášlit novými nástěnkami, květinami, dekoracemi a novými poličkami na knihy, které je možné si zapůjčit.
Jedna z nejnáročnějších akcí bude letošní malování celé školy. Malovat začínáme již první dny v červenci, přesto zajistíme provoz školy prvních čtrnáct dní. Poté musíme školu uzavřít, abychom všechno zvládli. Jsme si vědomi, že uzavření školy delší o jeden týden není příjemné, a tímto se Vám omlouváme, ale i pro nás bude malování velmi náročnou akcí a budeme rádi, až bude vše hotové
a nachystané na září. Pokud se nám podaří ve spolupráci se zřizovatelem zajistit všechny potřebné náležitosti k vybourání dveří ze šaten rovnou do herny, budeme tyto práce realizovat ještě před malováním za provozu. Budeme se snažit vše zajistit organizačně tak, abychom Vám co nejméně komplikovali pobyt v šatnách. Výhody shledáváme v důstojnějším přístupu Vám i dětem do tříd a zajištění odstínění průchodu toalet. Vstup na toalety ze šaten bude zachován, ale již nebude nutné jimi procházet při příchodu a odchodu dětí.  K zajištění intimity na lehátku bude nutné zakoupit paravány, které umístíme před dveře v herně.
Z této změny bychom měli velkou radost a moc si přejeme, aby se nám podařila. Držte nám, prosím, palečky.