MŠ je od roku 2017 zapojena do kampaně CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. 

Jednou z aktivit, kterou realizujeme v rámci této kampaně je i slavnostní setkání s “předčitateli”, které se letos konalo 7. června 2022. Tímto aktem jsme chtěli poděkovat za spolupráci. Pozvali jsme všech 18 předčitatelů, kteří se v tomto roce aktivně zapojili do projektu naší MŠ “Pojďte nám číst do školky” a tím pomáhají vytvářet vztah k četbě, podporují rituál předčítání a přispívají ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti. 

DĚKUJEME. 

Zpracovala: Blanka Kapounová