V roce 2017 jsme se zapojili do kampaně Celé Česko čte dětem. Přestože je tato kampaň určena hlavně pro rodiče, uvědomujeme si nutnost podpory předčtenářské gramotnosti i v rámci MŠ, a to každodenním kontaktem s knihou – např. pravidelné předčítání, prohlížení, šetrné zacházení s knihou a časopisem, poslech četby, povídání o přečteném, návštěvy knihovny a řada dalších aktivit a činností. 

Za účelem podpory jazykového a duševního vývoje dětí obohacujeme náš školní vzdělávací program o projekty „Daruj knihu”, „Pojďte nám číst do školky“ nebo “Putování se Žofinkou”. Tímto děkujeme všem, kteří se do těchto projektů aktivně zapojují a pomáhají vytvářet vztah k četbě. Zároveň vyzýváme další dobrovolníky k předčítání. Za účelem předčítání chodí dětem číst rodiče, prarodiče, sourozenci, pedagogové, děti ze ZŠ. Zájemci o předčítání se domlouvají s třídními učitelkami. 

Každoročně, v rámci zmíněné kampaně, probíhá celostátní akce “Týden čtení dětem v ČR” (zpravidla první týden v červnu, v době covidu realizace přeložena na říjen). Na konci školního roku realizujeme i slavnostní setkání s těmi, kteří v průběhu roku dětem v MŠ předčítali. 

Bližší informace k této kampani najdete na www.celeceskoctedetem.cz 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová