Již v minulosti jsme tento časopis vydávali, ale pro malý zájem rodičů jsme od tohoto záměru upustili. Opět se Vám pokusíme zprostředkovat informace o dění v mateřské škole i formou časopisu. Na konci

tohoto školního roku Vás požádáme o krátkou reflexi, jaký způsob předávání informací Vám nejvíce vyhovuje, a na základě Vašich návrhů zvolíme nejefektivnější metodu komunikačního systému pro následující školní rok.

STAHUJTE ZDE …