Dne 19. 3. 2019 nás navštívily paní učitelky ze ZŠ Palachova a České Mládeže, které v novém školním roce budou třídními učitelkami našich předškoláků, budoucích prvňáčků. Pohovořily o vzdělávacím programu své školy, školních projektech, výuce cizích jazyků, nabídce zájmových kroužků, provozu družiny, odkladu školní docházky… 

Témat k diskuzi bylo opravdu dost, jen účast rodičů velmi malá. Přesto moc děkujeme paní učitelkám za ochotu a vyčerpávající informace a také našim maminkám, které se setkání zúčastnily. 

Děkujeme za spolupráci

Zpracovala: Dlouhá Jana