Loading...
Úřední deska2019-01-27T13:09:29+00:00

Všeobecné informace

Omlouvání z povinného předškolního vzdělávání

Jedná-li se o neočekávanou událost (nemoc, rodinné důvody apod.), je nutné oznámit telefonicky třídní učitelce, nejpozději do 8 hodin. Pokud nebude dítě omluvené, propadá mu zaplacené stravné. Následující dny absence již pouze písemnou formou
a nejdéle do 3 dnů. Omluvu zajistit emailem třídní učitelce a následně je nezbytné zapsat omluvu do Omluvného listu dítěte ve své třídě.

Pozdní příchody je nutné oznámit nejpozději do 8 hodin daného dne třídní učitelce.

Uvolňování z povinného předškolního vzdělávání. Jedná se o očekávanou událost (dovolená, zotavovna, lázně apod.).
V tomto případě je nezbytné vyplnit „ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ a předat třídní učitelce. Ta následně předá vedení školy. Pokud vedení školy do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti o uvolnění nekontaktuje zákonného zástupce, považujte žádost za kladně vyřízenou.

Žádost je ke stažení na webových stránkách školy „ÚŘEDNÍ DESKA“ nebo u třídních učitelek.

Uzavření mateřské školy

Mateřská škola bude uzavřena o jarních prázdninách

14.-15.března 2019

V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ OMEZEN NA 2-3 TŘÍDY

Plný provoz začne 18. března 2019

Školní dokumenty

Povinně zveřejňované informace

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat…

UKAŽ KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Privacy Policy Settings