Tři králové v naší mateřské škole

Děti se seznamovaly s tradicí Tří králů, rozvíjely si hudebně pohybové dovednosti, početní představy, grafomotoriku. Vše bylo ještě umocněno osobním prožitkem. Téma přispělo k doznívání vánočního času v srdcích nás všech.

Zpracovala: Bábelová Dana

2019-01-13T19:29:08+00:00

Privacy Policy Settings