28. 2. 2019 proběhla v rámci přednáška na téma “Budeme mít prvňáčka”. 

Rodiče byli seznámeni s tím, jaké dovednosti by mělo předškolní dítě zvládat před nástupem do školy. Formou tzv. inspiromatu byly rodičům předvedeny praktické ukázky k rozvoji a upevňování schopností v dílčích oblastech vývoje, které do značné míry ovlivňují úspěšný start v 1. třídě. Rodiče byli seznámeni i s možnými úskalími předčasného zaškolení či o možném odkladu školní zralosti. 

I přesto, že účast rodičů byla malá, smysl této akce byl naplněn. Děkuji maminkám, které si udělaly čas a měly chuť dozvědět se o problematice školní zralosti a připravenosti. 

Zpracovala: Bc. Blanka Kapounová