V tomto projektu se děti učily vnímat pohyb jako přirozenou součást života díky motivaci, při které je všemi aktivitami provázely postavičky zvířátek. 

Dařilo se nám dobře zapojit do našeho ŠVP. Děti pohyb i nalepování do sešitů velmi bavilo. Nám pedagogům projekt obohatil naše plánování a společně jsme zábavnou formou rozvíjeli svoji zdatnost. Jednotlivá zadání mohly děti plnit společně s rodiči v MŠ při ranních úkolech.

Věříme, že náměty k pohybovým aktivitám děti společně s rodiči využijí při svých prázdninových dobrodružstvích.

V příštím školním roce se můžeme těšit na pokračování projektu i s novinkami.

 Zpracovala: Bábelová Dana