ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

zde.


TISKOPISY A DOKUMENTY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH DO MŠ K 1.9. 2017
Je nutné odevzdat vyplněné dokumenty, tiskopisy v srpnu
na třídní schůzce !
Bez dokumentů, tiskopisů nemůže být dítě přijato.

EVIDENČNÍ LIST zde.

KARTA DÍTĚTE zde.

PÍSEMNÁ DOHODA zde.

POVĚŘENÍ K PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE zde.

SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM OBRÁZKŮ zde.

PŘEDÁVÁNÍ DAT O VAŠEM DÍTĚTI zde.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ zde.

OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE zde.


TISKOPISY A DOKUMENTY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
PRO RODIČE STÁVÁJÍCÍCH DĚTÍ
Je nutné odevzdat vyplněné dokumenty, tiskopisy v srpnu
na třídní schůzce, nejpozději první den nástupu do MŠ.
Stávající dokumenty v MŠ je nutné neprodleně první den příchodu aktualizovat u třídních učitelek.

PÍSEMNÁ DOHODA zde.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

PRO DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU
V době prázdnin není nutné plnit povinnou předškolní docházku.
Dítě se může účastnit vzdělávání v běžném režimu školy. zde.

PRO DĚTI S BĚŽNÝM VZDĚLÁVACÍM REŽIMEM
(pro děti, které neplní povinnou předškolní docházku) zde.


PROVOZ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH - 2017

zde.

Prázdninový provoz mateřských škol zde.


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

zde.


SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

zde.


ŠKOLNÍ ŘÁD

zde.


POTVRZENÍ K UPLATNĚNÍ SLEVY Z DANÍ

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ. Dokument je nutné vytisknout, řádně vyplnit a předat učitelce na třídě. Potvrzený dokument školou vám zpět vydá učitelka na třídě. zde.


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
MŠ se uzamyká v 8.oo hod. Neomluvené pozdní příchody nebudou tolerovány, dítě nebude po 8. oo hod. do MŠ přijato.


Z důvodu ochrany zdraví dětí se pobyt venku uskutečňuje
za dobrých rozptylových podmínek.
V opačném případě odpadají věškeré aktivity konané
mimo budovu MŠ s vyjímkou basketu.
Denně sledujeme stav ovzduší.

zde.


INFORMACE O ODŠKODNĚNÍ PŘI ÚRAZU DÍTĚTE
A ODCIZENÍ VĚCÍ

zde.


VŠI - preventivní opatření

zde.


PARKOVÁNÍ PŘED MŠ

zde.


AZBEST - výsledky měření

zde.