Od 02. 05. 2019 

Z důvodu dodržování pitného režimu dětí v době pobytu venku v dopoledních i odpoledních hodinách vás žádáme o přinesení plastové uzavíratelné lahve (cca 0,5 l) na pitnou vodu. 

Lahev označte, děti si v průběhu týdne budou vodu doplňovat samostatně. 

Vyplachování, vymytí lahve k dalšímu použití si zajišťují rodiče dětí. 

Lahev ponechte dítěti na značce v šatně. 

Děkujeme za spolupráci

Zpracovala: Marcela Kejdanová