Schůzka pro rodiče dětí ze třídy KOŤÁTEK se bude konat dne 25. 8. 2020 v MŠ Mojžíř. 

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy SLUNÍČEK se bude konat dne 26. 8. 2020 v ZŠ Česká Mládež. 

Schůzka pro rodiče dětí ze tříd BERUŠKY a SOVIČKY se bude konat dne 27. 8. 2020 v ZŠ Vojnovičova v areálu Paprsek (budova vedle MŠ Zvoneček). 

Všechny schůzky budou od 16:00 hodin. 

Na schůzkách budete seznámeni se Školním řádem pro školní rok 2020/2021 a s průběhem vzdělávání pro tento školní rok. 

Po společné schůzce s ředitelkou školy budou pokračovat schůzky s třídními učitelkami. 

Je potřeba donést všechny potřebné dokumenty (ke stažení na webových stránkách školy), aby vaše dítě mohlo v září v klidu nastoupit do MŠ. 

Předpokládaný čas schůzek cca 2 hodiny. Žádáme rodiče, aby na schůzky přišli bez dětí. 

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost ke všem zúčastněným. 

Zpracovala Alena Melicharová